0915.929.029 minhquanluat@gmail.com
Thứ 2-Thứ 7: 8.00-17.00 Chủ nhật: Nghỉ
25 Nguyễn Đăng Giai P.Thảo Điền, Q.2,TP.HCM
Dịch vụ hỗ trợ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên tại TP.HCM

Là trung tâm kinh tế cả nước, ở TP.HCM không khó để tìm kiếm các văn phòng luật uy tín đồng hành trong quá trình trước, trong và sau thành lập công ty TNHH. Tuy vậy, Trước khi đi sâu tìm hiểu các loại hình dịch vụ thành lập công ty TNHH, chúng ta cần phân biệt rạch ròi 2 loại hình - Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên.

 

Dịch vụ hỗ trợ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên tại TP.HCM

 

Hiểu một cách chung nhất Công ty TNHH là:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Trên phương diện pháp luật công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các nghĩa vụ và quyền tương ứng với quyền sở hữu công ty. Công ty TNHH là loại hình Doanh nghiệp có không nhiều hơn 50 thành viên cùng góp vốn thành lập. Trong đó, Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn (trái ngược với công ty cổ phần).

*** Công ty TNHH có 02 loại hình: Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

 • Công ty TNHH 1 thành viên là: loại hình đặc biệt của công ty TNHH do một tổ chức hay một cá nhân là chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là: loại hình có từ 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. Theo đó, Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên phải có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc. Nếu Công ty TNHH có nhiều hơn mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

 

 

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên ở TP.HCM 

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình kinh doanh phổ biến nhất tại Việt Nam do loại hình này sở hữu cơ cấu tổ chức công ty gọn nhẹ, linh động, thủ tục đơn giản, minh bạch và khoa học hơn so với các loại hình Doanh nghiệp khác. Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư.

Trong thời gian 03 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ). Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập Doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty 

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 5: Khắc con dấu tròn của Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của Doanh nghiệp. Trong đó, nội dung con dấu phải thể hiện thông tin Tên Doanh nghiệp và Mã số Doanh nghiệp.

Bước 6: Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trước khi sử dụng, Doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

 

Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Căn cứ theo quy trình 6 bước thực hiện thành lập như trên, tại TP.HCM, các văn phòng/công ty về luật luôn sẵn sàng cung cấp đến khách hàng có nhu cầu đa dạng các dịch vụ. Có thể kể đến như:

 • Tư vấn và giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành thủ tục dịch vụ thành lập;
 • Tư vấn về khả năng đăng ký Doanh nghiệp/ hộ kinh doanh;
 • Soạn thảo bộ hồ sơ cho việc đăng ký Doanh nghiệp/ hộ kinh doanh;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp tại sở kế hoạch đầu tư;
 • Nhận kết quả đăng ký và thực hiện đăng công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp;

 

 

Dịch vụ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên ở TP.HCM 

Theo Khoản 1, Điều 47, Luật Doanh Nghiệp 2014 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là Doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào Doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên bị hạn chế chuyển nhượng. Trong đó: Về chủ sở hữu - Được thành lập tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên. Thành viên có thể là tổ chức cũng có thể là cá nhân. Đây là dấu hiệu nhận biết Doanh nghiệp này với loại Doanh nghiệp khác; Về chế độ trách nhiệm - Có chế độ chịu trách nhiệm theo Điểm b, Khoản 1, Điều 47 Luật Doanh Nghiệp 2014 thì thành viên công ty không phải mất thêm bất kỳ tài sản nào khác của mình ngoài số vốn đã góp vào công ty để thanh toán cho cho chủ nợ; Về tư cách pháp nhân - Có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo quy định Khoản 2, Điều 47, Luật Doanh Nghiệp 2014.

Hiện như cầu thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên rất cao và đòi hỏi nhiều bước chuẩn bị kỹ càng. Đó là:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH 2TV.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lêm phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư.

Trong Thời gian: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ). Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty TNHH 2TV.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 5: Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. và Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp.

Bước 6: Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

 

Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập công ty TNHH 2 TV là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Căn cứ theo quy trình 6 bước thực hiện thành lập như trên, tại TP.HCM, các văn phòng/công ty về luật luôn sẵn sàng cung cấp đến khách hàng có nhu cầu đa dạng các dịch vụ. Có thể kể đến như:

 • Tư vấn và giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành thủ tục dịch vụ thành lập;
 • Tư vấn về khả năng đăng ký Doanh nghiệp/ hộ kinh doanh;
 • Soạn thảo bộ hồ sơ cho việc đăng ký Doanh nghiệp/ hộ kinh doanh;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp tại sở kế hoạch đầu tư;
 • Nhận kết quả đăng ký và thực hiện đăng công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp;

 

Nổi bật trong số đó là Công ty TNHH Minh Quân Luật. Sở hữu đội ngũ pháp lý giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cao, Công ty TNHH Minh Quân Luật sẽ kết nối, đồng hành và hỗ trợ tối đa giúp quý khách hàng hoàn thành các thủ tục hồ sơ nhanh chóng và đầy đủ nhất. Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty TNHH mà chưa biết bắt đầu từ đâu? Nếu bạn đang gặp khó khăn tại bất kỳ khâu nào của quá trình thành lập công ty TNHH, hãy liên hệ cùng chúng tôi.

 

Công ty TNHH Minh Quân Luật

25 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Văn phòng: 238/26 Bạch Đằng, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0915 929 029

Email: minhquanluat@gmail.com – Fax: 08 3511 9778 


Ý kiến bạn đọc:

Tags:

CÔNG TY TNHH MINH QUÂN LUẬT

Trụ sở: Số 25, đường Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Văn phòng: 238/29 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 0915.929.029 - Email: minhquanluat@gmail.com
© 2019 Copyright by MinhQuanLuat, All rights reserved