0915.929.029 minhquanluat@gmail.com
Thứ 2-Thứ 7: 8.00-17.00 Chủ nhật: Nghỉ
25 Nguyễn Đăng Giai P.Thảo Điền, Q.2,TP.HCM
Biểu mẫu văn bản
Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 Thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU >>> Gồm 2 mẫu: 1/ Mẫu Giấy đề nghị 2/ Mẫu điều lệQuý Doanh nghiệp, khách hàng có thể tải mẫu đơn tại file đính kèm bên dưới
Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 Thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU >>> Gồm 2 mẫu: 1/ Mẫu Giấy đề nghị 2/ Mẫu điều lệQuý Doanh nghiệp, khách hàng có thể tải mẫu đơn tại file đính kèm bên dưới
Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 Thành viên trở lên MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN >>> Gồm 3 mẫu: 1/ Mẫu Giấy đề nghị 2/ Mẫu Danh sách thành viên3/ Mẫu điều lệQuý Doanh nghiệp, khách hàng có thể tải mẫu đơn tại file đính kèm bên dưới
Mẫu hồ sơ thành lập công ty CP MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN >>> Gồm 5 mẫu: 1/ Mẫu Giấy đề nghị 2/ Danh sách cổ đông sáng lập3/ Danh sách cổ đông nước ngoài4/ Danh sách đại diện theo ủy quyền5/ Điều lệQuý Doanh nghiệp, khách hàng có thể tải mẫu đơn tại file đính kèm bên dưới
Mẫu hồ sơ thành lập công ty Hợp danh MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH >>> Gồm 2 mẫu: 1/ Mẫu Giấy đề nghị 2/ Mẫu Danh sách thành viên hợp danhQuý Doanh nghiệp, khách hàng có thể tải mẫu đơn tại file đính kèm bên dưới
Mẫu hồ sơ thành lập Doanh nghiệp tư nhân MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN >>> Gồm 1 mẫu: 1/ Mẫu Giấy đề nghị Quý Doanh nghiệp, khách hàng có thể tải mẫu đơn tại file đính kèm bên dưới
Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Phụ lụcBẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) Mẫu số: 05-3/BK-QTT-TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính)[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..[02] Tên người nộp ...
Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán PHỤ LỤC 3DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU I. Lao động tiền lương 1 Bảng chấm công 01a-LĐTL 2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL 3 Bảng thanh toán ...
Mẫu hóa đơn GTGT do Cục thuế phát hành Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.) TÊN CỤC THUẾ:................ Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: 01AA/14P Liên 1: Lưu Số: ...
Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNMẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀNQUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNNăm .......... Tên tôi là: ………………………….. Quốc ...
Hướng dẫn chi tiết các bước khai tờ khai đăng ký thuế - Mẫu 05-ĐK-TCT Đồng hành cùng quý Doanh nghiệp, quý khách hàng, Công ty TNHH Minh Quân Luật gửi tới quý Doanh nghiệp, quý khách hàng mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC mời quý khách hàng tham khảo. Hướng dẫn chi tiết các bước khai tờ khai đăng ký thuế - Mẫu 05-ĐK-TCT Hướng dẫn các ...

CÔNG TY TNHH MINH QUÂN LUẬT

Địa chỉ: Số 25, đường Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 0915.929.029 - Email: minhquanluat@gmail.com
© 2019 Copyright by MinhQuanLuat, All rights reserved