0915.929.029 minhquanluat@gmail.com
Thứ 2-Thứ 7: 8.00-17.00 Chủ nhật: Nghỉ
25 Nguyễn Đăng Giai P.Thảo Điền, Q.2,TP.HCM
Mẫu hóa đơn GTGT do Cục thuế phát hành

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.)

 

 

TÊN CỤC THUẾ:................

                        Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: 01AA/14P

                                     Liên 1: Lưu                   Số:         0000001

Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:.............................................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................Số tài khoản...........................................................................

Họ tên người mua hàng...................................................................................................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................................................

Địa chỉ..............................................................................................................................................................

Số tài khoản......................................................................................................................................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng: ...............................

Thuế suất GTGT:...........%,        Tiền thuế GTGT: ……………………

Tổng cộng tiền thanh toán ............................................................................................................................

Số tiền viết bằng chữ: ....................................................................................................................................

 

 

                                            

 

Người mua hàng

 

        Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)

Ghi chú:  

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua                    

- Liên 3:.....

 

(Mẫu đơn được đính kèm tại file bên dưới)

 

Thông tin tư vấn thêm, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Minh Quân Luật

25 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Văn phòng: 238/26 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0915 929 029

Email: minhquanluat@gmail.com – Fax: 08 3511 9778


Ý kiến bạn đọc:

Tags:

CÔNG TY TNHH MINH QUÂN LUẬT

Địa chỉ: Số 25, đường Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 0915.929.029 - Email: minhquanluat@gmail.com
© 2019 Copyright by MinhQuanLuat, All rights reserved