0915.929.029 minhquanluat@gmail.com
Thứ 2-Thứ 7: 8.00-17.00 Chủ nhật: Nghỉ
238/29 Bạch Đằng P.24, Q.Bình Thạnh,TP.HCM
Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

GIẤY UỶ QUYỀN  QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........

 

 

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

 

Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ................................................................................................................. ;

 

 Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  .................................................................................................................................... và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

 

 Đề nghị Công ty/đơn vị ................................................................................... ................................................................................(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

......, ngày ....... tháng ....... năm .......

                                        NGƯỜI UỶ QUYỀN

                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

(Mẫu đơn được đính kèm bên dưới)

Thông tin tư vấn thêm, quý khách vui lòng liên hệ:

 

Công ty TNHH Minh Quân Luật

25 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Văn phòng: 238/26 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0915 929 029

Email: minhquanluat@gmail.com – Fax: 08 3511 9778

 

 

 


Ý kiến bạn đọc:

Tags:

CÔNG TY TNHH MINH QUÂN LUẬT

Trụ sở: 238/29 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 0915.929.029 - Email: minhquanluat@gmail.com
© 2019 Copyright by MinhQuanLuat, All rights reserved